Hem   |   Coaching   |   För Företag   |   Yoga   |   Om Eva   |   Butik   |   Mecka   |   Kontakta mig

Företagsanpassade utbildningar

Pratbyrån arbetar med de meningsfulla samtalen som i grunden förändrar och utvecklar såväl individen som gruppen, företaget eller organisationen. Detta görs inom ramen för

Framgångshjulet

Har du en dröm eller en idé som inte vill släppa taget? Ett projekt som ständigt återkommer i tanken men som av någon anledning inte blir av?

Framgångshjulet är en modell som tar dina projekt och drömmar ett steg längre.

Vanligtvis går vi direkt från problem/dröm till lösning, och vi funderar inte så mycket kring varför vi vill göra detta, hur vi ska hålla motivationen uppe eller vilken inverkan det kommer att ha på vårt liv. När vi utforskar dessa frågor ökar vi potentialen och därmed resultatet för våra projekt!

Framgångshjulet tar sin utgångspunkt i dig själv, din innersta kärna och din passion. Vi går igenom åtta steg, eller hus som det också kallas. I varje steg får du lära känna dig själv och ditt projekt ur olika perspektiv. Du lär dig känna igen din passion och hur du kan låta dig vägledas av den.

Passionen leder till motivation, som är en väsentlig faktor när man arbetar med projekt, och du får verktyg för att hämta din motivation och göra den stark nog att hålla hela projektperioden. Du kommer även att lära känna dig själv som den ledare du behöver vara för att genomföra ditt projekt.

I Framgångshjulet jobbar vi med visualiseringar för att hämta information från din inre kärna och omvandla den till konkreta handlingar. När vi avslutar har du en handlingsplan du brinner för och som inspirerar och utmanar dig.

Framgångshjulet är en fördjupad och utvecklad modell gjord för den Skandinaviska och Europeiska marknaden och bygger på boken ”Manifestation Wheel” framtagen av Alan Seal, en amerikansk välkänd coach.

Coachande ledarskap

En chef som använder sig av coaching behöver inte vara utbildad coach. Det handlar mer om att ha kunskap om och träning i en del olika kärnkompetenser, t ex att lyssna aktivt och att ställa kraftfulla frågor, samt att kunna tillämpa dessa när det passar i arbetssituationen. Då kan vi bjuda in våra medarbetare till att ta mer ansvar, att fråga efter medarbetarens egna lösningar eller handlingsalternativ, att visa ett genuint intresse och nyfikenhet, och att arbeta med mål och delmål i olika projekt eller samtal vi har med medarbetaren.

Det coachande ledarskapet fungerar naturligtvis inte för alla situationer i vårt chefsskap. Vi behöver andra verktyg också. Men när det t ex gäller medarbetarsamtal, delegerade arbetsuppgifter, svåra samtal, avdelningsmöten, önskemål, drömmar och utvecklingssamtal kan ett coachande förhållningssätt vara mycket användbart.

Att visa uppskattning/fira/hedra är också viktiga aspekter i coaching. I vår kultur har vi ingen tradition att göra detta, så de flesta av oss går bara vidare mot nya utmaningar när vi har löst något eller genomfört en utbildning etc. Vi stannar inte upp och tar in att vi har nått ett av våra mål eller drömmar. När vi genast hoppar vidare till nästa utmaning eller projekt missar vi att glädjas, fira och vara stolta över det vi har uppnått. Vi behöver i stället stanna upp och ta tillvara det vi har gjort, då påverkar det oss och ökar vår medvetenhet och vår känsla av att vi är värdefulla. I ett coachande ledarskap tas tillfällen i akt, visas uppskattning och ges erkännande när medarbetare eller kollegor har nått ett mål, färdigställt ett projekt eller bara gjort något vi gillar.

Ni får

  • kunskap om coachande verktyg
  • eget lärande och utveckling
  • redskap att skapa en trivsammare arbetsmiljö med glada medarbetare
  • modeller för att hantera de svåra samtalen.

Coachande förhållningssätt

Att ge medarbetare och personal färdigheter i ett coachande förhållningssätt kommer absolut att positivt påverka och underlätta kommunikationen i alla riktningar i företaget. Coaching har en humanistisk grundsyn där man har tilltro till den enskildes förmåga att lära, utvecklas, vara kreativ och hitta nya lösningar. Förhållningssättet är resultat- och lösningsorienterat, startar i nutid och går framåt.

Vi stärker både gruppen och individen att arbeta mot de mål och strategier som finns i företaget och förbättrar samtidigt den mellanmänskliga kommunikationen.

Ur innehållet

  • vad är coaching och hur kan du använda dig av det
  • att veta åt vilket håll man ska gå
  • lyssnandets konst och frågor som leder framåt
  • det fina med att ha struktur i sina samtal
  • vi blir bra på det vi tränar.

Kommunikation och konflikthantering

Det är väl det vi vill, att delta i det goda samtalet, att lyssna och bli lyssnad på? Att gå ifrån samtalet med en känsla av glädje, inspiration, lätthet och en delad förståelse, även om det var ett svårt samtal till att börja med.

Språket är viktigt, framför allt hur vi väljer att uttrycka oss. Att bli medveten om hur det vi säger tas emot av den vi pratar med, kan förändra mycket i vårt sätt att vilja uttrycka oss. Samtidigt kan vi träna på att bli ärligare med våra egna reaktioner och tolkningar på det andra säger till oss.

Att uttrycka egna känslor och behov men samtidigt visa vilja att förstå känslor och behov hos andra, ökar chanserna till respektfull kontakt och ömsesidigt bra samarbete. Effekten kan bli magisk och vinsterna stora, både i ditt privat- och arbetsliv.

Workshopen är delvis baserad på Nonviolent Communication (www.cnvc.org), en metod att samtala som handlar om att ha en respektfull kontakt och omsorg i samtal med andra. Här använder vi den tillsammans med ett coachande förhållningssätt.

Dessutom tycker Pratbyrån om att inspirera och åtar sig gärna kortare föreläsningar inom en rad olika områden, har du funderingar så Kontakta mig.