Hem   |   Coaching   |   För Företag   |   Yoga   |   Om Eva   |   Butik   |   Mecka   |   Kontakta mig

Om Eva

I min verksamhet specialiserar jag mig på dig som människa och din utveckling mot att leva hela din potential. Att du vill/kan leva i större medvetenhet om dina behov och sträcka dig efter allt du vill ha ut av livet.

För mig hör alla roller du har i ditt liv ihop. Därför har det mindre betydelse om vi möts gällande din karriär, ditt ledarskap, din föräldraroll eller din livssituation. Resultatet sprider sig till alla områden i ditt liv, dvs det du utvecklar och löser kan du översätta till andra delar av ditt liv om du vill.

Sedan flera år arbetar jag som coach. Jag har vidareutbildat mig och är nu certifierad coach enligt International Coach Federation i USA. Det var min längtan efter att arbeta på ett mer positivt och målinriktat sätt som gjorde att jag kom i kontakt med coaching. Parallellt med att jag läste till coach tog jag flera kurser och en 1 års utbildning, i en konflikt- och kommunikationsmetod som kallas Nonviolent Communication (www.cnvc.org). Tidigare arbetade jag som legitimerad psykolog med familjer och ungdomar i kris. I de otroligt många familjer jag pratat med såg jag vilka fantastiska krafter som kan frigöras när man kommer förbi alla missförstånd och ouppfyllda behov som finns. Hur självklara, naturliga och viktiga våra behov är och betydelsen av att medvetandegöra dessa. Innan dess arbetade jag med utredningar av ungdomar som blivit tvångsomhändertagna av sociala myndigheter, på ett av Statens Institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. När jag startade mitt första företag arbetade jag dels som konsult åt samma ungdomshem, med familjeutredningar och som psykolog åt unga dömda för grova brott, och dels privat med enskilda psykologsamtal.

Jag har varit medlem i Friskis & Svettis sedan 1986. År 1992 blev jag ledare och har sedan dess varit aktiv inom främst medel och basjympan. Runt 1999 började jag träna yoga och när Friskis & Svettis skulle utveckla en yogaform som passade föreningen var jag med i den grupp som utformade den. Sedan 2005 utbildar jag yogaledare inom Friskis & Svettis, och sedan oktober 2009, då jag flyttade från Malmö till Göteborg, leder jag yoga varje vecka i Göteborgsföreningen.

I min historia ingår även ett betyg i Internationell Marknadsföring från Institutet för Högre Marknadsföringsutbildning (IHM) i Göteborg. Jag arbetade med marknadsföring i ca åtta år, som juniorkonsult, marknadsassistent och till slut marknadschef på ett stort hotell i Kristianstad.

Sammanfattningsvis kan man säga att jag alltid arbetat med människor och mellanmänskliga relationer. Det har varit, och är fortfarande, mitt stora intresse.